Virtus (VRT) Nodes VRT Details

 
 
Coin Address Status Last Verified    
VRT VBW2D4TrVv56vhWaXZqxhgaH1ZifhwwPWa NEW_START_REQUIRED 1765min, 5sec  
VRT VBxMq5bEK22wshojtnsCzRiLJmBTVDbAFa ENABLED 4min, 1sec  
VRT VCrkaJgCETM7Gr5rvVtQeWoDSsaeJ6jaG6 ENABLED 4min, 1sec  
VRT VD5rkRZsVMqzY2252CNUiNTgv5eugAMq7d NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VDKCa57Lstf1JaHmiPMFc3Ag9WjZcacGVQ ENABLED 4min, 1sec  
VRT VDx12VPVrVhVpEBJFHt3tX9QQvw2Q4zqYM NEW_START_REQUIRED 1765min, 5sec  
VRT VEkvk8AcdpdiYohPgeU91qZZMMVqe7wnzu ENABLED 4min, 1sec  
VRT VESCnq9K3D2fSnyXn7nAn2cPwcSYxRf61m ENABLED 4min, 1sec  
VRT VEzeYxnt8q1aPDSxZ1WhV9rZyftLnKMbaH ENABLED 4min, 1sec  
VRT VFDWtQqrvtkobUTHcMS211V9S3uVZXqkeS ENABLED 4min, 1sec  
VRT VFLkwo8NaC4VULPtVih9cdhDSbbgHywtSR NEW_START_REQUIRED 484min, 18sec  
VRT VFMZrQj4cmfN81JUjvrieifqNHiXogG9Qb ENABLED 4min, 1sec  
VRT VG9xWctT8jxTNwUd5MZR6wMJyrUb7adk3D ENABLED 4min, 1sec  
VRT VGrsZHpn53b6qLpmLpqz3FYz9VZC39fPEd ENABLED 4min, 1sec  
VRT VGvALHU44sbqToxYMmjmXw37Wk9M9zFeYB ENABLED 4min, 1sec  
VRT VH2aXJRSo7QzBVvhVfwfwMBpWgzAfrP6eQ ENABLED 4min, 1sec  
VRT VHNihDS3hz7uy58WJ8M5sBqjfGb9AHcCUE NEW_START_REQUIRED 328min, 30sec  
VRT VHQdKvEJ5PgCwotiraREF1fkXE5BKwrnbj ENABLED 4min, 1sec  
VRT VHwB9tx66tFnvTy5KgyFnWn2gqtVTk3Zge NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VJNyNGCf3fsxwGhS49YaWRYUUayZVUtk7R ENABLED 4min, 1sec  
VRT VJzrKZqVjyhMe5jMXgKR3Le7zJ7PGLetRb ENABLED 4min, 1sec  
VRT VLd8nfJvB2ciaix9Vuo5hignXF2ePUSfg2 NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VLgv1ZefMRip264ZYx54iXHkHtpoLGqd3J NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VLibQY1kB1CicADG1MnTAid1tdZZm1JUyL NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VLjeXnkfk4mfaGUqVagqG9drRU9PTZ3S5A ENABLED 4min, 1sec  
VRT VPFQpMxram4qb3u4hZQKunSafgsrexhAGu ENABLED 4min, 1sec  
VRT VPgmJ2sv1R3MLxWa5UoxJZj5DJTvRUseRK NEW_START_REQUIRED 328min, 30sec  
VRT VPKtninaXWCEKGWvBeayvnyD6SDT1L3v37 ENABLED 4min, 1sec  
VRT VR1VuYs5txng1mmGgeqZxjFSw5BFjtW3ef ENABLED 4min, 1sec  
VRT VRoUnFkYzxh4VkVRr2FhQDDbyXxJLZAtWb ENABLED 4min, 1sec  
VRT VS1zh6AujNcKAtdV5SWnARyWFB4pLYTVAP ENABLED 4min, 1sec  
VRT VTDV48X9n7sKxTZTXdX7GXts3sXhLATPor ENABLED 4min, 1sec  
VRT VTKHS8RkXG2NazfUDN2poSYdF2r7nxgpPw ENABLED 4min, 1sec  
VRT VUV6r6NCvVBRKqahEDc9QNeYwarnQzoxcp ENABLED 4min, 1sec  
VRT VVA2yz4uNrzXZGzEkaJfjt1Vnvtqf8dUWH NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VVTbRECwTdwyGBnXg51t3bFhVNoQULJ8Ec ENABLED 4min, 1sec  
VRT VWR6pWwNZ5jVdduTMch69qtB5ZEKZjgocJ NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VZ24mNVafkVfZzRY9wXy8qR1bgCAxH7jq1 NEW_START_REQUIRED 3209min, 2sec  
VRT VZKP8MPE9QM1nrsbn4RwVx8vnmB1uW1nDY ENABLED 4min, 1sec  
VRT VZomitJyV6gGdUpom1Fsp8w2PHtyvHSvnc NEW_START_REQUIRED 328min, 30sec  
VRT VZU2hhabnPKiw5pfSz9tckzn4fwsRqwYAs ENABLED 4min, 1sec